Nõustame ja esindame kliente kõikides peamistes õigusvaldkondades. Meie klientuur koosneb eraisikutest nind äriühingutest nii Eestis kui ka Soomes. Meie personal valdab lisaks eesti keelel ka inglise ja soome keelt.